ĐĂNG NHẬP NGAY


Kính gửi Quý khách,

Citibank sẽ nâng cấp hệ thống ngân hàng trực tuyến từ 21:30 tối Thứ bảy ngày 03/12/2016 đến 07:00 sáng Chủ nhật ngày 04/12/2016.
Trong suốt thời gian này, quý khách sẽ không nhận được mã OTP để thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến, và không thể sử dụng dịch vụ Chuyển tiền quốc tế đến Ngân hàng SMBC Trust Bank Nhật Bản. Sau thời gian trên, hệ thống của Citibank sẽ hoạt động lại bình thường.
Xin Quý khách thông cảm về sự bất tiện này. Chúng tôi khuyến khích Quý khách lên kế hoạch thanh toán, chuyển khoản hoặc thực hiện giao dịch trước hoặc sau thời gian trên.
Để được trợ giúp, vui lòng gọi tổng đài 24/7 CitiPhone số: (84 8) 3521 1111.

Trân trọng,
Citibank Việt Nam

Giới thiệu bạn bè, nhận Samsung A5.

Giới thiệu bạn bè, nhận Samsung A5.

Vui lòng tải ứng dụng Citi Mobile bằng cách nhấn vào nút dưới đây.


Thông tin được cung cấp thông qua ứng dụng này không được tạo ra hoặc chỉnh sửa dành riêng cho khách hàng không phải người cư trú theo quy định của pháp luật Việt Nam và những chương trình khuyến mại cũng như các phương tiện này không được áp dụng cho khách hàng không phải là người cư trú theo quy định của pháp luật Việt Nam.