Giới thiệu bạn bè, nhận điện thoại Samsung A5.

Hãy cùng bạn bè chia sẻ những đặc quyền của Thẻ tín dụng Citi và nhận 150.000 VND tiền thưởng* cho mỗi lần giới thiệu Thẻ tín dụng/Tín dụng Linh hoạt thành công.

Hấp dẫn hơn nữa, nhận ngay 1 điện thoại Samsung A5** cho mỗi 15 lần giới thiệu thành công Thẻ tín dụng/Tín Dụng Linh Hoạt.

Giới thiệu càng nhiều, quà tặng càng hấp dẫn***.

Cách thức giới thiệu rất đơn giản:

* Tiền thưởng sẽ được cộng trực tiếp vào một trong các tài khoản Thẻ Tín dụng hoặc Tín dụng Linh hoạt của bạn. Tiền thưởng sẽ không được chuyển qua tài khoản khác.

** Sản phẩm Samsung A5 sẽ thay đổi theo toàn quyền quyết định của Citibank, tùy thuộc vào tình trạng còn hàng.

*** Số lượng quà tối đa mà Người giới thiệu hợp lệ được nhận từng giai đoạn chương trình không vượt quá tổng giá trị quà tặng 4.500.000 VND cho chương trình tiền thưởng và không quá 2 điện thoại Samsung A5 cho chương trình điện thoại.

Điều khoản và Điều kiện áp dụng