#sharerewards

Nhận ngay bộ quà tặng giá trị,

khi giới thiệu bạn bè mở Thẻ Tín Dụng Citi3 Khách hàng giới thiệu thành công

3

Khách hàng giới thiệu thành công
Phiếu mua hàng ACFC 1.000.000 VNĐ
Phiếu mua hàng ACFC 1.000.000 VNĐ
10 Khách hàng giới thiệu thành công

10

Khách hàng giới thiệu thành công
Đồng hồ Apple Watch + Phiếu mua hàng ACFC 1.000.000 VNĐ

Đồng hồ Apple Watch

+ Phiếu mua hàng ACFC 1.000.000 VNĐ
arrow-down

Bắt đầu giới thiệu ngay

Chọn loại Thẻ Citi bạn đang sử dụng

Bước 1

Chọn loại Thẻ Citi bạn đang sử dụng
Nhập 10 chữ số cuối từ số Thẻ của bạn

Bước 2

Nhập 10 chữ số cuối từ số Thẻ của bạn
TẠO LINK GIỚI THIỆU
Application Barcode number

Bước - 1

Application Barcode number
Enter the last 10 digits of your credit card

Bước - 2

Sales Code
TẠO LINK GIỚI THIỆU