CHIA SẺ NIỀM VUI!

Giới thiệu bạn bè mở Thẻ Citi, nhận đồng hồ Apple Watch và đồng hồ Misfit Flash thời trang.

Bạn của bạn sẽ nhận vali kéo phiên bản đặc biệt sành điệu.3 Khách hàng giới thiệu thành công

3

Khách hàng giới thiệu thành công
Đồng hồ Misfit Flash
Đồng hồ Misfit Flash
10 Khách hàng giới thiệu thành công

10

Khách hàng giới thiệu thành công
Đồng hồ Apple Watch + Đồng hồ Misfit Flash

Đồng hồ Apple Watch

+ Đồng hồ Misfit Flash
arrow-down

Bắt đầu giới thiệu ngay

Chọn loại Thẻ Citi bạn đang sử dụng

Bước 1

Chọn loại Thẻ Citi bạn đang sử dụng
Nhập 10 chữ số cuối từ số Thẻ của bạn

Bước 2

Nhập 10 chữ số cuối từ số Thẻ của bạn
TẠO LINK GIỚI THIỆU
Application Barcode number

Bước - 1

Application Barcode number
Enter the last 10 digits of your credit card

Bước - 2

Sales Code
TẠO LINK GIỚI THIỆU