Đăng Ký Tư Vấn Sản Phẩm Bảo Hiểm Nhân Thọ - Citibank Việt Nam

Đặt hẹn tư vấn Bảo Hiểm Tài Chính

Citi mang đến cho bạn giải pháp hoạch định tài chính để bảo vệ bạn và gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống.

TIẾT KIỆM VÀ ĐẦU TƯ

TIẾT KIỆM VÀ ĐẦU TƯ

  • Quyền lợi đầu tư với lãi suất hấp dẫn.
  • Bảo vệ toàn diện trước các rủi ro tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn và ung thư.
  • Tham gia linh hoạt (quý, nửa năm, năm) theo mức tiết kiệm và bảo vệ hợp lý.
  • Quyền lợi trải nghiệm những dịch vụ tài chính đẳng cấp quốc tế.