INSURANCE

Citibank và AIA hợp tác để mang đến những giải pháp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất cho bạn, từ việc bảo vệ bạn và gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống đến kế hoạch nghỉ hưu trong tương lai.

Bạn đang phân vân có nên mua bảo hiểm nhân thọ? Chúng tôi đã chủ động thiết kế những gói sản phẩm phù hợp nhất để giúp bạn hoàn thành những mục tiêu này.

An Phúc Thành Tài

An Phúc Thành Tài

Giúp con bạn có thể tiếp tục con đường học vấn trong mọi hoàn cảnh.

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt

Kết hợp linh hoạt giữa tiết kiệm và bảo vệ.

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo trọn đời

Bảo vệ những nỗ lực mỗi ngày của bạn

Hãy lên kế hoạch bảo vệ tương lai thế hệ con trẻ từ hôm nay. Đặt lịch hẹn tư vấn ngay để có cơ hội nhận được quà tặng hấp dẫn.

iPhoneX
voucher_1
Phiếu quà tặng Got It trị giá 1,500,000 VNĐ
Phí thực thu
Từ 25 triệu < 50 triệu (VND)
voucher_1
Phiếu quà tặng Got It trị giá 3,000,000 VNĐ
Phí thực thu
Từ 50 triệu < 100 triệu (VND)
voucher_1
Phiếu quà tặng Got It trị giá 5,000,000 VNĐ
Phí thực thu
Từ 100 triệu < 150 triệu (VND)
voucher_1
Phiếu quà tặng Got It trị giá 12,000,000 VNĐ
Phí thực thu
Từ 150 triệu < 200 triệu (VND)
voucher_1
Phiếu quà tặng Got It trị giá 18,000,000 VNĐ
Phí thực thu
Từ 200 triệu < 300 triệu (VND)

ĐẶT HẸN NGAY

Thời gian chương trình

Ngày nộp Ngày chấp nhận
01/01 – 31/01/2019 01/01 – 15/02/2019
01/02 – 28/02/2019 01/02 – 05/03/2019
01/03 – 31/03/2019 01/03 – 05/04/2019

*Ngày nộp là thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
Ngày chấp nhận là thời gian Công ty AIA chấp thuận bảo hiểm.

Các Điều khoản và Điều kiện