Citi®

Vui lòng nhấp chuột tại đây nếu Quý khách không đọc được thư này.
Having trouble viewing this email? Click here >>

Nếu quý khách chưa đăng ký Citibank Online hoặc quên Tên đăng nhập hay Mật khẩu, vui lòng nhấp vào đây để xem hướng dẫn.

If you have not registered Citibank Online or forgotten your Username or Password, please view instruction here.

Tải Citi Mobile

VUI LÒNG KHÔNG TRẢ LỜI THƯ ĐIỆN TỬ NÀY.

Để Liên hệ

Để liên hệ về tài khoản hoặc đặt lệnh cho tài khoản, truy cập www.citibank.com.vn bằng số thẻ Tín Dụng hoặc thẻ Ghi Nợ hoặc thẻ ATM và số PIN và sử dụng hộp thư trong Citibank Online để gửi thư. Chúng tôi sẽ hồi đáp vào hộp thư đó.
Đối với Quý khách chưa phải là khách hàng của Citibank, vui lòng vào trang web www.citibank.com.vn và chọn mục Liên hệ ở cuối trang web để liên hệ hoặc phản hồi.

Ngân hàng Citibank N.A., Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
115 Nguyễn Huệ, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh
CitiPhone 24/24: (84 8) 3521 1111

Những ưu đãi và đặc quyền được thông báo trong thư điện tử này hoàn toàn chịu trách nhiệm bởi các Đối Tác và Citibank không chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa & dịch vụ do Đối Tác cung cấp và các trách nhiệm khác có liên quan. Thông tin trong thư điện tử và các tập tin đính kèm trên đây chỉ dành cho một hoặc nhiều cá nhân hay tổ chức cụ thể, và những thông tin này là bảo mật, độc quyền hoặc được bảo vệ bởi pháp luật. Nếu Quý khách không đúng là người nhận, xin vui lòng thông báo cho người gửi ngay lập tức, xóa thư điện tử này ngay đồng thời không được tiết lộ hoặc sao chép cho bất kỳ bên thứ ba nào cũng như sử dụng nội dung thư điện tử này. Thư điện tử thì không hoàn toàn bảo mật hoặc có thể chứa virus, sai sót hoặc chậm trễ, đồng thời người gửi không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào xảy ra. Xin vui lòng đừng trả lời lại thư điện tử này cùng với những thông tin cá nhân của Quý khách ví dụ như số thẻ tín dụng, số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động, màn hình hiển thị sao kê ngân hàng của Quý khách hoặc bất cứ tập tin đính kèm nào. Chúng tôi khuyến khích Quý khách truy cập vào website www.citibank.com.vn sau đó nhấp chuột vào mục Liên Hệ để được hỗ trợ. Chúng tôi có toàn quyền giám sát, lưu trữ, chuyển giao và chứa đựng những tin nhắn điện tử.

Để ngừng nhận thư điện tử

Khách hàng Citibank có quyền lựa chọn có nhận thư điện tử hay không. Tuy nhiên, chúng tôi mong Quý khách luôn luôn được cập nhật với các thông tin về sản phẩm và dịch vụ tài chính cá nhân mới nhất của Citibank. Nếu Quý khách không muốn nhận thư nữa, vui lòng gọi CitiPhone số (84 8) 3521 1111 để yêu cầu. Quý khách có thể đăng nhập vào Citibank Online và gửi Yêu cầu ngừng nhận thư điện tử

PLEASE DO NOT REPLY TO THIS EMAIL.

To Contact Us

For your specific account queries and instructions on your Account, login to www.citibank.com.vn with your Credit Card or Debit Card or ATM Card Number & PIN and use your Mail Box to compose a message. You will receive our response in the same Mail Box. For non-Citibank customers, go to our General Enquiry & Feedback page on our website to send us your feedback or query.

Citibank N.A., Hanoi and Ho Chi Minh City branches
17, Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi.
115 Nguyen Hue, Dist.1, Ho Chi Minh City
CitiPhone 24/7: (84 8) 3521 1111

The offers and privileges offered in this communication are the sole responsibility of the Partners and Citibank does not guarantee the purchases or good services of the partners. Citibank shall not be held responsible for any of the offers contained herein. The information contained in this electronic message and any attachments (the "Message") is intended for one or more specific individuals or entities, and may be confidential, proprietary, privileged or otherwise protected by law. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately, delete this Message and do not disclose, distribute, or copy it to any third party or otherwise use this Message. Electronic messages are not secure or error free and can contain viruses or may be delayed, and the sender is not liable for any of these occurrences. The sender reserves the right to monitor, record, transfer cross border and retain electronic messages.

To Unsubscribe

As a Citi customer, you have the opportunity to make choices. As you consider this, we encourage you to make choices that enable us to provide you with quality products and services that help you meet your financial needs and objectives. If you do not wish to receive future electronic mailers of this category, please call CitiPhone at (84 8) 3521 1111 to unsubscribe. You can also log in to Citibank Online and submit an un-subcription enquiry.