SO SÁNH THẺ TÍN DỤNG

Showing of products
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
 •  
   
   
 •  
   
   
 •  
   
   
 •  
   
   
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 •  
   
   
 •  
   
   
 •  
   
   
 •  
   
   
 •  
   
   
 •  
   
   
 •  
   
   
 •  
   
   
 •  
   
   
 •  
   
   

PremierMiles
Visa Signature

PremierMiles Visa Signature

ĐĂNG KÝ XEM THÊM

PremierMiles
Visa Signature
 • Tích lũy 1 Prermier Mile cho mỗi 25.000 VND chi tiêu trong nước và 1,5 Premier Mile cho mỗi 25.000 VND chi tiêu tại nước ngoài.
 • Quy đổi Dặm bay Premier Mile để thanh toán Phí Thường Niên, vé máy bay tại hơn 60 hãng hàng không, đêm nghỉ tại hơn 8.000 khách sạn hoặc chi trả các chi phí du lịch.
 • Miễn phí thành viên khi đăng ký phòng chờ cao cấp tại sân bay.
 • Miễn phí sử dụng phòng chờ cao cấp tại sân bay cho mỗi chủ thẻ chính mỗi quý một lần
 • Tận hưởng các ưu đãi của Citibank World Privileges và Visa Signature Privileges.
PremierMiles
Visa Signature

Hạn mức tín dụng

 • 60 - 500 triệu, đối với thẻ không ký quỹ
 • 60 - 900 triệu, đối với thẻ ký quỹ

Tích lũy Premier Mile

 • 25.000 VND chi tiêu = 1 Premier Mile
 • 25.000 VND chi tiêu ở nước ngoài = 1,5 Premier Mile
 • Quy đổi Premier Mile tại hơn 75 hàng không để bay miễn phí.

Quyền sử dụng phòng chờ cao cấp

 • Tặng thêm đến 5.000 Premier Mile khi chi tiêu 500 triệu VND/năm.
 • Quyền sử dụng hơn 900 phòng chờ VIP tại các sân bay trên toàn thế giới (khách hàng phải trả thêm US$27 cho mỗi lần sử dụng).
 • Tặng 1 lần sử dụng dịch vụ trong phòng chờ VIP mỗi quý cho mỗi chủ thẻ chính.
PremierMiles
Visa Signature

Phạm vi sử dụng

Thanh toán quốc tế trong và ngoài nước

Các kênh giao dịch

Trực tuyến:

 • Bản sao kê điện tử
 • Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Citibank Online
 • Dịch vụ SMS CitiAlerts
 • Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại CitiMobile

ATM:

 • Hơn 14.000 máy ATM của hệ thống Visa Plus nội địa
 • Hơn 20.000 máy ATM Citibank trên toàn thế giới

Ưu đãi chi tiêu từ chương trình Citi World Privileges

Ưu đãi khi mua sắm, ăn uống và du lịch lên đến 50%

Ưu đãi Golf

Miễn phí vào sân tại 6 sân golf trong nước

PremierMiles
Visa Signature

Bảo hiểm và dịch vụ khẩn cấp

 • Dịch vụ cấp lại thẻ khẩn cấp.
 • Dịch vụ Hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp.
 • Bảo hiểm tai nạn du lịch: đến 20 tỷ VND.
 • Bảo hiểm y tế khi tai nạn: Đến 100 triệu VND/năm.
 • Nhận bồi thường khi bị trì hoãn chuyến bay: Đến 10 triệu VND/năm.
 • Bảo hiểm nhận hành lý muộn: Đến 10 triệu VND/năm.
 • Bảo hiểm thất lạc hành lý: Đến 20 triệu VND/năm.
PremierMiles
Visa Signature

Thẻ chính:

1,5 triệu VND

Thẻ phụ: Miễn phí

Điều kiện đăng ký:

Thu nhập tối thiểu: 20 triệu/tháng

PremierMiles
MasterCard World

PremierMiles MasterCard World

ĐĂNG KÝ XEM THÊM

PremierMiles
MasterCard World
 • Tích lũy 1 Prermier Mile cho mỗi 25.000 VND chi tiêu trong nước và 1,5 Premier Mile cho mỗi 25.000 VND chi tiêu tại nước ngoài.
 • Quy đổi Dặm bay Premier Mile để thanh toán Phí Thường Niên, vé máy bay tại hơn 60 hãng hàng không, đêm nghỉ tại hơn 8.000 khách sạn hoặc chi trả các chi phí du lịch.
 • Miễn phí thành viên khi đăng ký phòng chờ cao cấp tại sân bay
 • Miễn phí sử dụng phòng chờ cao cấp tại sân bay cho mỗi chủ thẻ chính mỗi quý một lần
 • Miễn phí bảo hiểm du lịch toàn cầu trị giá đến 20 tỷ VND.
 • Tận hưởng ưu đãi từ chương trình Citibank World Privileges và World MasterCard.
PremierMiles
MasterCard World

Hạn mức tín dụng

 • 60 - 500 triệu, đối với thẻ không ký quỹ
 • 60 - 900 triệu, đối với thẻ ký quỹ

Tích lũy Premier Mile

 • 25.000 VND chi tiêu = 1 Premier Mile
 • 25.000 VND chi tiêu ở nước ngoài = 1,5 Premier Mile
 • Quy đổi Premier Mile tại hơn 75 hàng không để bay miễn phí.

Quyền sử dụng phòng chờ cao cấp

 • Tặng thêm đến 5.000 Premier Mile khi chi tiêu 500 triệu VND/năm.
 • Quyền sử dụng hơn 900 phòng chờ VIP tại các sân bay trên toàn thế giới (khách hàng phải trả thêm US$27 cho mỗi lần sử dụng).
 • Tặng 1 lần sử dụng dịch vụ trong phòng chờ VIP mỗi quý cho mỗi chủ thẻ chính
PremierMiles
MasterCard World

Phạm vi sử dụng

Thanh toán quốc tế trong và ngoài nước

Các kênh giao dịch

Trực tuyến:

 • Bản sao kê điện tử
 • Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Citibank Online
 • Dịch vụ SMS CitiAlerts
 • Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại CitiMobile.

ATM:

 • Hơn 12.500 máy ATM chấp nhận thẻ MasterCard nội địa
 • Hơn 20.000 máy ATM Citibank trên toàn thế giới

Ưu đãi chi tiêu từ chương trình Citi World Privileges

Ưu đãi khi mua sắm, ăn uống và du lịch lên đến 50%

Ưu đãi Golf

Giảm 50% phí vào sân tại 16 sân golf ở 6 nước

PremierMiles
MasterCard World

Bảo hiểm và dịch vụ khẩn cấp

 • Dịch vụ cấp lại thẻ khẩn cấp.
 • Dịch vụ Hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp.
 • Bảo hiểm tai nạn du lịch: đến 20 tỷ VND.
 • Bảo hiểm y tế khi tai nạn: Đến 100 triệu VND/năm.
 • Nhận bồi thường khi bị trì hoãn chuyến bay: Đến 10 triệu VND/năm.
 • Bảo hiểm nhận hành lý muộn: Đến 10 triệu VND/năm.
 • Bảo hiểm thất lạc hành lý: Đến 20 triệu VND/năm.
PremierMiles
MasterCard World

Thẻ chính:

1,5 triệu VND

Thẻ phụ: Miễn phí

Điều kiện đăng ký:

Thu nhập tối thiểu: 20 triệu/tháng

Cash Back Visa Platinum

Cash Back Visa Platinum

ĐĂNG KÝ XEM THÊM

Cash Back Visa Platinum
 • Hoàn tiền đến 5% trên giá trị chi tiêu trên Thẻ suốt năm, lên đến 7,2 triệu VND mỗi năm sao kê.
 • Tiền hoàn lại tự động tích lũy và không bao giờ hết hạn.
 • Tận hưởng ưu đãi từ chương trình Citibank World Privileges và Visa Platinum Privileges.
Cash Back Visa Platinum

Hạn mức tín dụng

 • 24 - 500 triệu, đối với thẻ không ký quỹ
 • 24 - 900 triệu, đối với thẻ ký quỹ

Hoàn tiền trên chi tiêu

 • Bảo hiểm, y tế, xăng dầu: 5%
 • Siêu thị, Nhà hàng: 1%
 • Giáo dục: 2%s
 • Danh mục khác: 0,3%
 • Ngoài ra, còn được thêm Tiền Hoàn Lại cho:
 • Giao dịch nước ngoài: 0,25%
 • Tiền mặt Ứng Trước (trong và ngoài nước): 0,25%
Cash Back Visa Platinum

Phạm vi sử dụng

Thanh toán quốc tế trong và ngoài nước

Các kênh giao dịch

Trực tuyến:

 • Bản sao kê điện tử
 • Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Citibank Online
 • Dịch vụ SMS CitiAlerts
 • Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại CitiMobile

ATM:

 • Hơn 14.000 máy ATM của hệ thống Visa Plus nội địa
 • Hơn 20.000 máy ATM Citibank trên toàn thế giới

Ưu đãi chi tiêu từ chương trình Citi World Privileges

Ưu đãi khi mua sắm, ăn uống và du lịch lên đến 50%

Ưu đãi Golf

Giảm 50% phí vào sân tại 6 sân golf trong nước

Cash Back Visa Platinum

Bảo hiểm và dịch vụ khẩn cấp.

 • Dịch vụ cấp lại thẻ khẩn cấp.
 • Dịch vụ Hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp.
 • Bảo hiểm mua sắm: Đến 6 triệu VND/vụ và 20 triệu VND/năm.
 • Bảo hiểm vật dụng trong nhà khi đi vắng: Đến 100 triệu VND/vụ, 6 triệu VND là giới hạn phụ cho mất cắp tiền mặt và 200 triệu VND/năm (khấu trừ 15%).
Cash Back Visa Platinum

Thẻ chính:

1,2 triệu VND

Thẻ phụ: Miễn phí

Điều kiện đăng ký:

Thu nhập tối thiểu: 15 triệu/tháng

Rewards Visa Platinum

Rewards Visa Platinum

ĐĂNG KÝ XEM THÊM

Rewards Visa Platinum
 • Tận hưởng x5 lần Điểm Thưởng suốt năm khi chi tiêu tại các địa điểm Mua sắm, Ăn uống, Giải trí
 • Đổi Điểm Thưởng lấy nhiều quà tặng phong phú: hàng lưu niệm, phiếu mua sắm, hoặc phiếu ăn uống tại các địa điểm mà bạn thích.
 • Điểm Thưởng Citi không hết hạn.
Rewards Visa Platinum

Hạn mức tín dụng

 • 24 - 500 triệu, đối với thẻ không ký quỹ
 • 24 - 900 triệu, đối với thẻ ký quỹ

Tích lũy Điểm thưởng và quy đổi quà tặng

 • 1.000 VND = 1 Điểm Thưởng
 • Nhận đến 5 lần Điểm Thưởng khi ăn uống, mua sắm hay giải trí.
 • Quy đổi Điểm Thưởng thành quà tặng cực hấp dẫn và sành điệu
 • Điểm Thưởng không bao giờ hết hạn

Điểm Thưởng ưu đãi

 • Tặng ngay 25.000 Điểm Thưởng khi kích hoạt*
 • Tặng thêm 10.000 Điểm Thưởng khi chi tiêu mỗi tháng đạt 6 triệu VND
 • Tặng thêm 25.000 Điểm Thưởng vào tháng Sinh nhật**

* Áp dụng khi thực hiện một giao dịch quẹt thẻ/rút tiền mặt đầu tiên trên thẻ

** Áp dụng khi có ít nhất 1 giao dịch mua lẻ/ứng tiền mặt trong cùng tháng đó

Rewards Visa Platinum

Phạm vi sử dụng

Thanh toán quốc tế trong và ngoài nước

Các kênh giao dịch

Trực tuyến:

 • Bản sao kê điện tử
 • Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Citibank Online
 • Dịch vụ SMS CitiAlerts
 • Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại CitiMobile

ATM:

 • Hơn 14.000 máy ATM của hệ thống Visa Plus nội địa
 • Hơn 20.000 máy ATM Citibank trên toàn thế giới

Ưu đãi chi tiêu từ chương trình Citi World Privileges

Ưu đãi khi mua sắm, ăn uống và du lịch lên đến 50%

Ưu đãi Golf

Trong và ngoài nước

Rewards Visa Platinum

Bảo hiểm và dịch vụ khẩn cấp

 • Dịch vụ cấp lại thẻ khẩn cấp.
 • Dịch vụ Hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp.
 • Bảo hiểm gian lận thẻ: Đến 15 triệu VND/vụ và 50 triệu VND/năm (khấu trừ 15%).
Rewards Visa Platinum

Thẻ chính:

400.000 VND

Thẻ phụ: Miễn phí

Điều kiện đăng ký:

Thu nhập tối thiểu: 10 triệu/tháng

ACE Life MasterCard

ACE Life MasterCard

ĐĂNG KÝ XEM THÊM

ACE Life MasterCard
 • Được hoàn tiền đến 5% trên chi tiêu cho bảo hiểm ACE Life trong suốt năm.
 • Nhận 2 Điểm Thưởng = 1.000 VND chi tiêu trên Thẻ (trừ giá trị thanh toán bảo hiểm ACE Life).
 • Được bảo vệ toàn diện với các chương trình bảo hiểm phong phú.
 • Tận hưởng ưu đãi từ chương trình Citibank World Privileges và MasterCard Platinum Privileges.
ACE Life MasterCard

Hạn mức tín dụng

 • 24 - 500 triệu, đối với thẻ không ký quỹ
 • 24 - 900 triệu, đối với thẻ ký quỹ

Tích lũy Điểm thưởng và tiền hoàn lại

 • 1.000 VND = 2 điểm thưởng
 • Hoàn tiền lên đến 5% trên chi tiêu và Phí bảo hiểm ACE Life.
ACE Life MasterCard

Phạm vi sử dụng

Thanh toán quốc tế trong và ngoài nước

Các kênh giao dịch

Trực tuyến:

 • Bản sao kê điện tử
 • Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Citibank Online
 • Dịch vụ SMS CitiAlerts
 • Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại CitiMobile

ATM:

 • Hơn 12.500 máy ATM chấp nhận thẻ MasterCard nội địa
 • Hơn 20.000 máy ATM Citibank trên toàn thế giới

Ưu đãi chi tiêu từ chương trình Citi World Privileges

Ưu đãi khi mua sắm, ăn uống và du lịch lên đến 50%

Ưu đãi Golf

Trong và ngoài nước

ACE Life MasterCard

Bảo hiểm và dịch vụ khẩn cấp

 • Dịch vụ cấp lại thẻ khẩn cấp.
 • Dịch vụ Hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp.
 • Bảo hiểm tai nạn du lịch: đến 10 tỷ VND.
 • Bảo hiểm y tế khi tai nạn: Đến 40 triệu VND/năm.
 • Nhận bồi thường khi bị trì hoãn chuyến bay: Đến 5 triệu VND/năm.
 • Bảo hiểm nhận hành lý muộn: Đến 5 triệu VND/năm.
 • Bảo hiểm thất lạc hành lý: Đến 10 triệu VND/năm.
 • Bảo hiểm mua sắm: Đến 6 triệu VND/vụ và 20 triệu/năm.
 • Bảo hiểm vật dụng trong nhà khi đi vắng: Đến 100 triệu VND/vụ, 6 triệu VND là giới hạn phụ cho mất cắp tiền mặt và 200 triệu VND/năm (khấu trừ 15%).
 • Bảo hiểm gian lận thẻ: Đến 15 triệu VND/vụ và 50 triệu VND/năm (khấu trừ 15%).
ACE Life MasterCard

Thẻ chính:

1 triệu VND

Thẻ phụ: Miễn phí

Điều kiện đăng ký:

Thu nhập tối thiểu: 15 triệu/tháng